JR Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D C19 2020)

Naziv projekta: Digitalizacija poslovanja v podjetju Creanest d.o.o.

Opis projekta: Podjetje z operacijo digitalizacije želi nadgraditi obstoječi sistem in doseči naslednje ključne aktivnosti:

  • Digitalizacija sistem vodenja projektov, prisotnost zaposlenih in vodenja ur zaposlenih
  • Digitalizacija sistema komunikacije s strankami in dobavitelji
  • Avtomatizacija izdajanja ponudb
  • Aplikacija možnosti shranjevanja dokumentov v oblaku
  • Implementacija poslovne analitike
  • Izobraževanje zaposlenih in vodstva
  • Zagotavljanje kibernetske varnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (https://www.eu-skladi.si/).